Hoe het allemaal begon

Klik hier voor de video van RTV Drenthe: Grote protestactie zwembad De Zwaoi in Valthermond

 

 

Na het schokkende bericht dat de gemeente Borger-Odoorn uit bezuinigingsoverwegingen voornemens is het zwembad in Valthermond te sluiten, heeft een aantal inwoners van Valthermond zich verenigd in het actiecomité Tot Behoud van Zwembad De Zwaoi!! Op 28 juni kwam de voorgenomen sluiting van het zwembad aan de orde tijdens een gemeenteraadsvergadering. Na een protestactie door de ochtendzwemmers en een betoog door het actiecomité tijdens dit overleg heeft de raad toegezegd het dorp de kans en de tijd te gunnen met ideeën te komen om sluiting van het bad te voorkomen.

Tijdens de jaarmarkt hebben we gepeild of er vanuit de bevolking draagvlak is om het zwembad financieel of in natura te ondersteunen. De reacties waren hartverwarmend. Door jong en oud is aangegeven dat sluiting van het zwembad een zware aderlating voor Valthermond zal zijn. Niet zo heel erg verwonderlijk, is het immers niet dankzij de inwoners geweest dat het zwembad indertijd is gerealiseerd? Ons zwembad heeft tot op heden een hele belangrijke sociale en sportieve functie voor jong tot oud binnen onze gemeenschap en de nabije omgeving.

 

Ons idee is een dorpsbedrijf op te richten dat de exploitatie van

het zwembad (deels of geheel) gaat overnemen, met ruimte voor participatie van lokale ondernemers, verenigingen/stichtingen en scholen. Een zwembad voor en door de inwoners. Medio oktober gaat het actiecomité de gemeenteraad een gedegen plan overhandigen waarin de focus ligt op kostenreductie en inkomstenverhoging. In de tussenliggende tijd zijn we met diverse betrokkenen in overleg om de kansen voor het zwembad nader uit te werken.

 

 

 

Gedicht Jan Ottens 

Het zal toch nait woar wezen?

 

Het zwembad in Valthermond mout dicht!

Tenminste als ´t aan de gemainte Borger-Odoorn ligt.

Het kost te veul, ´t is te duur!

En dat is veur de bevolking van Valthermond wel hail zuur.

Bienoa vattig joar leden, kwam mede deur de inwoners van Valthermond

‘De Zwaoi’ tot stand,

´n Zwembad dei zo belangriek is veur´t platteland.

Vrouger kon je hier zwemmen in de wieke of daip, mor dat is verleden tied,

En als ´t aan de gemainte ligt, binnen we ´t zwembad straks ook nog kwiet.

Dat ´n zwembad veul geld kost, is zo klaor als´n klontje,

Mor de gemainte hold de aansteker wel hail dicht bie ´t lontje.

Als de bom barst, is ´t te loat veur ´t zwembad in Valthermond,

Doarom kwam er ain actiecomité van de grond.

Mensen dei soamen met de bevolking bekieken of er ´n droagvlak is te vinden,

Zodat ze weer met de gemainte om de toafel kinnen.

Geachte bestuurders van de gemainte, dou niks overhoast!

Want dan zitten je d´r voak noast!

Lot joen hart spreken, ook al is ´t ain moeilijke tied,

Bedenk wel! Wat weg is, binnen we kwiet!