Prijzen

 

Prijzen en voorverkoop dagen De Zwaoi 2018

Koop je zwemabonnement met flinke korting tijdens de voorverkoop dagen! Lees op pagina 16 over de mogelijkheden voor het kopen van een abonnement voor mensen met een kleine beurs.
Voorverkoop dagen:
Dinsdag 11 april van 11.00 – 17.00 uur
Woensdag 12 april van 13.00 – 18.00 uur* (leskaarten middag, badmeester met lesschema aanwezig)
Donderdag 13 april van 15.00 -  19.00 uur

Neem bij het kopen van een abonnement een goed lijkende pasfoto mee voor ieder gezinslid, met achterop de naam en geboortedatum.
Een gezinsabonnement bestaat uit maximaal 2 volwassenen en 4 (minderjarige) kinderen woonachtig op hetzelfde adres.

Gezinsabonnement                                                       € 110,--                voorverkoop                  95,--
Ieder volgend (minderjarig) kind op gezinsabo           10,--
Persoonlijk abonnement (+ 18 jaar)                              75,--                voorverkoop                  60,--
10 Badenkaart                                                                    35,--
Dagentree                                                                            3,90                na 17.00 uur                    2,--
Leskaart  A                                                                        € 110,--                B     75,--             C       60,--
Doelgroep zwemmen                                                        50,--  volgende kaart in één gezin   €   30,-- p.p.
Doelgroep zwemmen enkele les                                       5,--
Knipkaart  voor aquafit, jogging en bootcamp              35,-- (10x)                                               60,-- (25x)
Diploma zwemmen                                                            10,--

 

Zwemleskaarten, knipkaarten en doelgroepzwemmen kan alleen icm een

gezins- of persoonlijk abonnement. 

             --------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwembad De Zwaoi is van ons allemaal en wij vinden het dan ook belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van deze fantastische faciliteit. Niet iedereen heeft echter de financiële middelen om een abonnement te kopen. Daarom zetten we hieronder de regelingen die wij kennen, om toch in aanmerking te komen voor een abonnement, op een rijtje. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Kim de Vries via 0622209431.

Participatiefonds
Mensen met weinig geld of een laag inkomen (bijstand) kunnen via de gemeente Borger-Odoorn in aanmerking komen voor de participatieregeling. Het sociaal participatiefonds is een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen voor (plaatselijke) voorzieningen. Hieronder valt dus ook een zwemabonnement. Je kunt in aanmerking komen voor een gezinsabonnement ter waarde van €100,-

De mensen met een minimumloon, gering vermogen, ww, aow:
Ook hiervoor geldt dat je een gezinsabonnement kunt krijgen via de gemeente Borger-Odoorn.

Sportfonds via Andes
Kinderen, waarvan de ouders weinig geld hebben mogen, via het sportfonds, zwemlessen volgen of sporten. Kinderen mogen, via Andes, maar één sport doen. Als ze dus al ergens sporten dan kunnen ze niet in aanmerking komen voor het Sportfonds. Kijk voor meer informatie op
www.jeugdsportfonds.nl