Wordt donateur

Zwembad De Zwaoi is volledig afhankelijk van giften, subsidies, sponsorgelden en donaties. Wilt u ook helpen? Vul dan het donateurs formulier in en machtig het zwembad eenmalig of tot wederopzegging tot het afschrijven van een vast bedrag per jaar. Alle beetjes helpen, het af te schrijven bedrag bepaalt u helemaal zelf!

Het ingevulde en door u ondertekende formulier kunt u afgeven bij het zwembad (Noorderdiep 337) of bij De Zonnebloem (Zuiderdiep 150).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemiek de Groot

(telefoonnummer 0599-662858).

We zijn nog op zoek naar bedrijven die bereid zijn om een reclame bord te plaatsen bij het zwembad.

Uw bedrijf zal met een advertentie op onze site worden geplaatst.

Aanmelden hiervoor kan bij De Zonnebloem ! Zie contact klik hier